Шугам, сүлжээ солилоо.

Сонгино хайрхан дүүрэги 100 м дулааны шугам солилоо.