JDU.mn Төгс хурц констракшн - Халаалтын төгс шийдлийг санал болгоно.

Төгс хурц констракшн - Халаалтын төгс шийдлийг санал болгоно.

Төгс Халаалалтын шилдэг шийдэл
Монгол Евро технолгитой нам даралтын халаалтын зуухнууд , солонгос шалны халаалт, халуун хөшиг, үйлчилгээний байгууллага айл өрхүүдэд зориулагдсан бүх төрлийн хуурай тень, орон сууцны барилгын узель угсралт зэргийг цогцоор шийдэж хийж өгнө .